CANÇONS RELIGIOSES

CANÇÓ DEL ROSARI. Benialí. Informadora: Maria Pacheco

Aquest Rosari que el poble de Benialí dedica a la Divina Pastora s'interpreta de la següent manera: la primera frase (quatre compassos) la cantem els homes i la segona les dones. Aquest diàleg de vuit compassos es repeteix tres vegades i després segueix, com a final, una altra melodia que es cantada a tutti a cor unisonal.

 

 

 

 

Tornar a l'índex.