CANÇONS DE TASQUES AGRÍCOLES

 

CANÇÓ DE TRILLA

En les cançons de trilla, els llauradors intercalaven, entre vers i vers, exclamacions com ¡Vinga morica, vinga!, ¡Au, au, morica!, ¡Arre aca!...

DE LA RIBERA HE VINGUT. Benialí. Informador: Dionisio Alemany

 

CANÇÓ DE LLAURAR

També a les cançons de llaurar s'utilitzaven expressions com ¡Arre aca al solc!, ¡Ai, la valenta! ...

VAS DICIENDO POR LAS CALLES. Benialí. Informador: Francisco Alemany.

 

CANÇÓ DE RECOL·LECCIÓ

SI EM POSE A CANTAR CANÇONS. Benitaya. Informador: José Alfonso Alemany.

Segons l'informador aquesta cançó la cantaven a Benitaya quan plegaven ametlles, garrofes, olives...

La interpretaven per grups d'homes i dones que treballaven en una mateixa finca o en finques diferents però properes. Començaven a cantar els treballadors d'un grup i contestaven els de l'altre amb la mateixa melodia però amb una lletra diferent, que era improvisada per ells mateix en el moment de cantar-la.

 

 

 

 

 

Tornar a l'índex.